Bà Smith phát hiện chiếc váy của con gái bị váy bẩn, bà lập tức nổi giận, lao tới la hét trách mắng con gái. Khi thấy con gái khóc to, bà lại lập tức cho nó một miếng bánh nhỏ. 

Một mục sư nhìn thấy, hỏi bà Smith: “Tại sao bà phải cho con gái bánh?”.

“Nó luôn thường xuyên làm bẩn váy của mình thế này. Bà Smith đáp.

“Nhưng, tại sao bà lại cho nó một ít bánh? Là để thưởng cho việc làm của nó hay là để đền bù cho việc nó bị trách mắng?”.

Bà Smith ú ớ, bà không biết nên trả lời như thế nào.

Miếng bánh của bà Smith

Suy nghĩ của cha mẹ

Mục sư không hiểu hành động dạy con của bà Smith, con gái của bà Smith cũng không hiểu, nó cũng không biết tại sao mẹ trách mắng nó, càng không biết tại sao sau bị mắng thì lại được bánh ngay. Như vậy, lần sau, lỗi lần của nó sẽ lại tái diễn, vi nó cũng mất quy tắc hành động như mẹ nó.

Muốn dạy con tốt, cha mẹ phải có chủ kiến nhất quản đối với sự tốt xấu của sự việc. Bản thân cha mẹ thiếu chủ kiến là cấm kỵ lớn trong việc giáo dục con.

Cùng bé yêu

shopee Tiki

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *