Chính sách thu mua lại sản phẩm

Shop cùng bé yêu nhận thanh lý sản phẩm khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng sản phẩm.

Những sản phẩm chúng tôi thu mua lại khi khách hàng không còn sử dụng

Nhằm hổ trợ các mẹ bán sản phẩm không còn sử dụng nửa. Shop cungbeyeu.com nhận thu mua lại nôi cũi em bé, khi khách hàng không còn sử dụng hoặc bé yêu của bạn đã lớn. Không áp dụng chính sách này với những sản phẩm khác.

Điều kiện thu mua lại sản phẩm

Là khách hàng của Shop, mua sản phẩm nôi, cũi trẻ em của Shop.

Khách hàng vui lòng giữ lại hóa đơn chứng từ và thùng carton.

Quý khách hàng vui lòng sử dụng sản phẩm kỹ, những sản phẩm hư hỏng Shop không nhận thu mua lại.

Lưu ý: Không thu mua lại sản phẩm nôi cũi khi khách hàng mua sản phẩm nôi cũi của công ty khác.

Chính sách thanh toán tiền thu mua

Nhân viên đến tận nhà thu mua lại sản phẩm. Thanh toán tiền mặt cho khách hàng. Số tiền thanh toán dựa trên đơn hàng của sản phẩm bạn mua. Trừ 20% giá tiền cho 1 tháng đầu tiên. Các tháng tiếp theo mỗi tháng trừ thêm 5%.

Cùng bé yêu